2009-04-08

Ενημέρωση για τα μέλη της Α2

08/04/2009

Προς τους Αθλητές-Μέλη που θα αγωνίζονται στην Α2 την περίοδο 2009-2010
Ενόψει της επικείμενης νομοθετικής τροποποίησης σχετικώς με το  καθεστώς λειτουργίας της Α2 Εθνικής κατηγορίας κατόπιν της από 31/12/2008 συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του ΠΣΑΚ , και προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε περιττές αντιδικίες με τους εργοδότες μας  σχετικά με την αλλαγή του Νομοθετικού πλαισίου  σας προτρέπουμε όπως μην προβείτε στην έγγραφη κατάρτιση οποιασδήποτε συμφωνίας προ της θέσεως σε ισχύ του ως άνω Αθλητικού Νόμου. Σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα ασάφειας η αμφιβολίας σχετικά με οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία σας με σωματεία της Α2 εθνικής Κατηγορίας  , παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο μας για την παροχή χρήσιμων περαιτέρω υποδείξεων.

 Το Δ.Σ του Π.Σ.Α.Κ