Β' ΕΕΟΔΑΚ (ΕΟΚ)

ΕΦΕΣΕΙΩΝ

ΚΑΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ν. Κόμματος

ΚΑΕ ΑΕΚ

3/2009

Δεκτή

Τ. Πέρκοβιτς

KΑΕ ΑΕΚ

4/2009

Δεκτή

ICBS

Μασλαρινού

6/2009

Απορρίπτεται

Ολύμπια Λάρισας

Κολώκα

8/2009

Απορρίπτεται

Ολύμπια Λάρισας

Μπατή

9/2009

Απορρίπτεται

Ολύμπια Λάρισας

Σιγκούνα

10/2009

Απορρίπτεται

Ολύμπια Λάρισας

Κούρτοβικ

11/2009

Απορρίπτεται

Ολύμπια Λάρισας

Σπανού

12/2009

Απορρίπτεται

Τρίκαλα

Massie

13/2009

Απορρίπτεται

ΑΕΚ

Παπανικολάου

14/2009

Δεκτή εν μέρει

Απόλλων Πατρών

Σταυρόπουλου

15/2009

Απορρίπτεται

Απόλλων Πατρών

Πετρόπουλου

16/2009

Απορρίπτεται

Απόλλων Πατρών

Yosipovic

17/2009

Δεκτή εν μέρει

 «Ατομική ευθύνη Αντιπροέδρου ΚΑΕ για καταβολή χρημάτων σε καλαθοσφαιριστή εφόσον ενεργεί διαχειριστικές πράξεις»

 

Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 3/2009 και 4/2009 Αποφάσεις της Β΄ ΕΕΟΔΑΚ, όπου συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΠΣΑΚ, ανατράπηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις της Α΄ ΕΕΟΔΑΚ που απήλλασσαν αντιπρόεδρο ΚΑΕ που ενεργούσε αποδεδειγμένα διαχειριστικές πράξεις, με το σκεπτικό ότι η ιδιότητα του αντιπροέδρου δεν συμπεριλαμβάνεται στις ιδιότητες αυτών που ευθύνονται ατομικώς κατά το άρθρο 118 Α παρ. 4 του Ν. 2725/1999 και έγινε πλέον δεκτό νομολογιακά ότι εφόσον μέλος του Δ.Σ. ΚΑΕ αναμιχθεί ενεργά στη διαχείριση οικονομικής κατάστασης αυτής ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπός της ευθύνεται σε χρηματική καταβολή διά της ατομικής του περιουσίας, υπό την ιδιότητα του διαχειριστή.