Δικαστικές Αποφάσεις

Μετά την συγκρότηση των νέων επιτροπών των Α’ και Β’ ΕΕΟΔΑΚ θα δημοσιεύονται οι αποφάσεις απο τις προσφυγές των αθλητών προς ενημέρωση των μελών μας.