Ιατροφαρμακευτικό

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ METLIFE-ALICO  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Από σταθερό χωρίς χρέωση 8008009999 Από Κινητό   2106127722 Οι πληροφορίες που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσετε την ασφάλεια καλώντας το διαχειριστικό κέντρο δηλώνετε ότι είστε αθλητής της Α2 Εθνικής κατηγορίας μπάσκετ ανδρών ασφαλισμένος στο ομαδικό συμβόλαιο με αριθμό 43339.

Διάρκεια Συμβολαίου από 1/11/2016 έως 31/7//2017. Η ασφάλεια δεν αφορά προστατευόμενα μέλη και τις ομάδες ΑΣΤΑΚΟΣ και ΔΟΥΚΑΣ

 

 

 

Διάρκεια Συμβολαίου από 1/11/2016 έως 31/7//2017. Η ασφάλεια δεν αφορά προστατευόμενα μέλη και τις ομάδες ΑΣΤΑΚΟΣ και ΔΟΥΚΑΣ