Πρεσβευτής του Αθλήματος

Ο πρωταρχικός στόχος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών είναι να προασπίσει τα (καλώς εννοούμενα) συμφέροντα των μελών του. Ένας σημαντικός τρόπος για να το πετύχει αυτό είναι να επικοινωνεί με την κοινωνία με οργανωμένο τρόπο, μέσω των Πρεσβευτών του Αθλήματος.

Στόχοι του προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η δημιουργία:

  • Μίας διαδικασίας, μέσα από την οποία μέλη του ΠΣΑΚ, αλλά και πρόσωπα που θα περάσουν από τη σχετική εκπαιδευτική διαδικασία, θα μπορούν προσκαλούνται με οργανωμένο τρόπο από ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ., σχολεία, εταιρείες, δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς, κλπ.) και να μιλούν για θέματα που αφορούν στον αθλητισμό, τον Ολυμπισμό και το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, ώστε να:
  • μεταδίδουν την αθλητική τους εμπειρία,
  • ενημερώνουν την κοινωνία για τα οφέλη της άθλησης / άσκησης και
  • εμπνέουν τους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό γενικά και το άθλημα της καλαθοσφαίρισης ειδικότερα.
  • Ενός Ταμείου, το οποίο θα υποστηρίζει οικονομικά μέλη του ΠΣΑΚ που θέλουν να σπουδάσουν. Στο Ταμείο θα ενθαρρύνονται (δεν θα υποχρεώνονται) να συνεισφέρουν οι οργανισμοί / φορείς που θα αξιοποιούν αυτή την υπηρεσία με ποσό που εκείνοι θα θεωρούν ικανοποιητικό. Το Ταμείο θα μπορεί να ενισχύεται και με δωρεές από ιδιώτες / οργανισμούς / φορείς.


Ειδική εκπαίδευση

Για να γίνουν οι πρεσβευτές αποτελεσματικότεροι στις παρουσιάσεις τους θα παρακολουθούν ένα σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών με θέμα «Δεξιότητες ομιλίας σε ακροατήριο». Αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε το σεμινάριο αυτό και να γίνετε πρεσβευτής του αθλήματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΠΣΑΚ (κ. Αλεξανδρίδη) στο τηλέφωνο 6975888708 ή στο email info@psak.gr

Μόνο για Πρεσβευτές του αθλήματος

Για να δείτε το παρακάτω περιεχόμενο πρέπει να είσαγετε τα στοιχεία σύνδεσης.